«When you believe in yourself, the possibilities are endless …»

Hvor skal du? Vi mennesker kommer (en eller flere ganger) i livet til et punkt, hvor vi spør oss: Hva er egentlig viktig for meg, hva vil jeg, og hva gir meg sikkerhetsfølelse og selvtillit? Dette gjelder både i privat og i yrkessammenheng.
Endringer i vår livssituasjon fører til at vi må orientere oss på nytt og finne nye løsninger for hvordan vi skal leve livet vårt.

I slike perioder er det greit å kunne bruke en veileder. Det gjør godt å kunne tenke sammen og får veiledning under prosessen. Alt går mye lettere når man ikke må gjøre alt aleine, dette gjelder også ved nyorientering og nystart. En veileder er dessuten nøytral i forhold til din livssituasjon.

Se under mirimodis-tilbud i menyen for tilbud om individuelle samtaler.


Tal til deg selv slik du ville ha gjort til noen du elsker. – Brene Brown