«Det har skjedd, det har skjedd, det er sant i dag også,

det er sant alle dager, borte…»  –  Anne Marit Vesteraas Danbolt, utdrag

 

Sorg er en erfaring alle mennesker får del i gjennom livet. Sorg oppleves i helt forskjellig sammenheng. Det å ha mistet noen ved død, det å stå aleine etter samlivsbrudd, det å oppleve kjærlighetssorg eller det å må gi avkall på en livsdrøm eller en karriereplan på grunn av for eksempel sykdom, fremkaller sorg. Alle reagerer forskjellig, og sorg oppleves på ulike måter.

Når døden tar fra oss en partner, et barn, en forelder, en søsken eller andre familiemedlemmer, et dyr eller en venn, er dette helt ufattelig når det skjer. Vi sitter igjen med mange spørsmål uten mulighet for direkte svar. Selv om det er mennesker rund oss, opplever vi følelser av ensomhet.

Det å føle seg forlatt og alene etter brudd i et parforhold, ledsages også av sorg. Enten så lengter vi etter den andre eller vi kjenner sorg og tristhet på grunn av det som har skjedd eller av nederlagsfølelser.

Hvis hendelser i livet fører til at vi må endre våre livsplaner eller gi opp en drøm, vil også det fremkalle sorgfølelser.

Ofte mister alt sin mening når vi er inne i sorgen. Vi føler en uvirkelig tomhet, ser ingen utvei, og vet ikke hvordan livet skal gå videre. Sorg er en naturlig reaksjon på tapet av noen eller noe vi var knyttet til følelsesmessig.

Det å sørge er en indre prosess som krever masse energi, et stykke arbeid som må gjøres. Ikke alltid makter vi å stå alene med sorgarbeidet og noen ganger opplever vi at vi ikke får de andres forståelse for prosessen og tiden vi trenger.

Når situasjonen oppleves slik, kan det være godt å få hjelp i sitt eget sorgarbeid av en utenforstående veileder. Sammen kan vi stille spørsmål og finne svar, på vei til en nødvendig nyorientering i livet.

For tilbud om individuelle samtaler se under mirimodis-tilbud i menyen.