Andrea Wiemkes, født 1963 i Tyskland, bosatt i Norge siden 1991

Familieterapeut, Pedagog, Filosof

Andrea 11.11.2007 skal inn på menysiden Portrett, tenger hvit kant og binders

Utdanning fra Tyskland:
høyskole- og universitetsutdannelse i pedagogikk, filosofi, nordisk språk og litteratur og i kunsthistorie

absolvert fjernutdannelse i samtaleterapi og som Bachblomster-terapeut

Utdanning i Norge:
høyskoleutdannelse i familieterapi og i norsk folkekunst, mellomfagseksamen i tysk språk 

Jobberfaring:

familieterapeut på familievernkontor

familiekonsulent for familier med ungdom med rusproblematikk og veileder for terapeuter og fosterhjem,
kursleder og lærer i videregående skole, ungdomsskole, Steinerskole, barneskole: med fagundervisning og undervisning for migranter, voksenopplæring og spesialpedagogisk opplæring i mindre grupper

Annen kompetanse:  >  kunsthåndverk  > restaurering  > hageplanlegging

Mitt ståsted som person:
engasjert, autentisk, åpen, nysgjerrig på livet, kreativ, kvalitetsbevisst, interessert i mennesker, opptatt av gode relasjoner og godt samspill, opptatt av å jobbe forebyggende og å bidra til økt livsglede gjennom bevisstgjøringsprosesser, brenner for å «spre rykter» om at kjærlighet er et valg, at barn trenger klare grenser og at foreldre som skal skille lag, har et ansvar for å gjøre det på en god måte for barna sin skyld.

Les hvordan andre oppfatter meg, gå til referanser.