Få et bilde av meg

For å få vite litt mer om hvem jeg er og måten jeg jobber på, kan du her lese hvordan andre oppfatter meg, både i veiledningssammenheng og generelt.

Se hva andre har sagt:

Terapeutkolleger & elever om meg

For å lese om min bakgrunn og kompetanse, gå til Kompetanseportrett.