We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.  – Albert Einstein

 

Begrepet mirimodis har sitt opphav i latinsk språk og betyr på overraskende vis

mirimodis har fokus på mennesket og dets potensiale. Målet er å bidra til at mennesker blir inspirert til å tenke nytt, annerledes og kanskje noe mer reflektert om sitt eget liv og sine muligheter, i samspill og i kommunikasjon med andre.

Essensen i mirimodis er satt sammen av erfaringer og betraktninger gjort gjennom et liv med teoretisk og praktisk læring, eksistensielle opplevelser og egne handlinger i samspill med mange andre mennesker, men også med dyr og med naturen.

Resultatet er en veldig ærbødighet for prosjektet vi alle holder på med selve LIVET, og videre en stor takknemlighet for erkjennelsen om at vi uten relasjoner til andre, ikke har mulighet til å erfare hvem vi selv er.

Ny forskning har kommet fram til at positive følelser basert på en positiv grunnholdning bidrar til bedre fysisk og psykisk helse og økt velvære. Med en slik viten, blir det opp til den enkelte å velge eller å lære å innta en slik holdning. Kunnskap om hvordan vår oppvekst og våre tanker påvirker vårt uttrykk, gir oss mulighet til en bedre dialog. Vi kan lære å kommunisere på en mer konstruktiv og positiv måte. Bonusen blir bedre samspill, mer kjærlighet og et mer lykkelig liv.

Et sted for vekst

Konseptet mirimodis har som hovedmål å virke styrkende og forebygende og fungere som en kilde til  inspirasjon og et sted for personlig utvikling og positiv endring. I (tilsynelatende) fastlåste livs- og samspillssituasjoner ønsker mirimodis å være veiviser til nye strategier – alt på en overraskende måte.