SPØRSMÅL / SVAR angående samtaler finner du lenger nede.

A. Generell informasjon

1. Taushetsplikt

Jeg har taushetsplikt. Den er viktig.

2. Kontakt på telefon

Telefonnummer er 988 26 512. Telefonen er ikke betjent når jeg har samtaler. Legg igjen en beskjed på telefonsvarer eller send en sms og jeg svarer/ ringer tilbake.

3. Språk

Vi kan snakke tysk i timene om du/ dere ønsker det.

4. Timer utenfor kontoret

For noen passer det bedre med en samtale ute i naturen enn å sitte og snakke på et kontor. Jeg tilbyr derfor gå-og-snakke-samtaler for enkeltpersoner. Det er mulighet for dette rett utenfor kontoret og vi kan gå langs Langangsfjorden. Vennligst gi beskjed ved timebestilling om du ønsker å benytte deg av tilbudet.

5. Tilgjengelighet

Tilgangen til mirimodis-kontoret er ikke tilrettelagt for rulestolbrukere. Det må derfor eventuelt avtales et annet møtested.

6. Parkering

Eiendommen med mirimodis-kontoret har en trang innkjørsel og ingen snuplass. Det er best å parkere på skiltet parkeringsplass ved Langangen kirke som ligger i enden av Kjøyavegen, ca. 75 m fra mirimodis. Vær oppmerksom på at det er privat eiendom til høyre for denne merkete parkeringsplassen.

7. Kjøring vinterstid

Kjøyavegen er bratt. Derfor anbefales det at du vinterstid ikke kjører ned Kjøyavegen fra Sagbakkvegen. Parker ved Langangen kirke på merket parkeringsplass og kjør dit via Sagbakkvegen. Omvendt fra Kjøyavegen opp til Sagbakkvegen kan det også være glatt og vanskelig å kjøre om vinteren.

8. Venterom

Mirimodis har ikke venterom. Sommerstid er det mulighet for eventuelt å vente på sitteplassene ute. Jeg vil anbefale ikke å komme for tidlig, men presis til avtalt tid.

9. Kontoret

Mirimodis-kontoret har inngang på høyre side av hovedhuset i Kjøyavegen 27. Du ser et mirimodis-skilt på det røde tilbygget i enden av huset. Gå i retning tilbygget. Her opp trappa til venstre, litt gjemt, finner du inngangen til kontoret.

Bilder av mirimodis-kontoret kan du se her.

10. Allergi

Har du ekstrem dyreallergi, så må du vite at det finnes katter på eiendommen og at de muligens hilser på deg.

11. Varighet

Timene varer generelt 60 minutter. I den første timen må vi bruke en god del av tida til kartlegging av tema og situasjon. Jeg tilby derfor litt ekstra tid i første time uten ekstra kostnader. Første time for par varer 75 minutter, første time for enkeltpersoner varer 70 minutter. De følgende timene varer 60 minutter for alle.

11. Virkning

Forskningsresultater fra University of California i Los Angeles viser at veiledningstimer gir resultater. Studier sier at 66% av parene opplever en bedring etter veiledningssamtaler, 70 % av parene forbli sammen. Det finnes selvsagt ingen garanti på Happy End, og noen par finner ut i veiledningstimer at samlivet er slutt. Men å komme fram til en avgjørelse, kan også være en suksess og en lettelse.

 

B. Spørsmål og svar 

1. Hva skjer i timen?

Samtaletimene innebærer utveksling av egne tanker om situasjonen. Som par vil dere oppleve en annerledes samtale enn hjemme i sofakroken. Dette fordi samtalen styres. Veilederens oppgave er å stille spørsmål slik at dere kan bli klar over egne tanker, og at deres tanker blir korrekt oppfattet av den andre. Mange opplever at de tør å snakke om temaer som de var redd for å ta opp hjemme, og mange opplever at de for første gang etter lang tid lytter igjen til hverandre.

Som enkeltperson vil du oppleve at dine tanker blir mer strukturert og at du kan sette ord på dine ønsker og behov samt at du kan se din egen verdi bedre.

Det finnes ingen oppskrift på løsninger. Deres egen situasjon, deres begrensninger og sammenhengen må vurderes som helhet. Ut fra det kan endringer skapes.

Første time må brukes til å kartlegge tema og få oversikt over situasjon og anliggende.

2. Kan jeg komme alene hvis partneren min ikke vil være med?

Det er mulig å komme alene for å se på din situasjon og diskutere løsninger. Av og til kan det være til hjelp å få oversikt over eget ståsted. Men gjelder dette deres parforhold, er det nødvendig at også din partner etter hvert deltar. Jeg anbefaler at den andre også har en enesamtale før dere kommer sammen.

Av erfaring vet jeg at de fleste partnere blir med når de får litt mer oversikt. Det er ofte en terskel som skal overvinnes. Får man mer informasjon, er det lettere å se at man ikke utleverer seg. De fleste ender opp med å oppleve samtalene som verdifulle.

3. Kan vi som par også ha enetime?

Ja, og dette kan være en fordel i noen sammenheng. For bevisstgjøringsprosessen angående egen og felles situasjon kan det være greit å bruke tid på dette uten partner. Dere har også en privatsfære selv om dere er et par, og kartlegging av eget ståsted kan være lettere  å gjøre i enesamtale.

4. Er jeg/ vi spesielle hvis jeg/ vi oppsøker hjelp når det er krise?

Nei! Er du forkjølet eller har tannverk oppsøker du en lege for å få hjelp. Trenger du ekspertise i en annen sammenheng, spør du også om hjelp. Det er helt normalt. Men fungerer ikke vår egen livssituasjon eller samspillet i parrelasjonen optimalt, så tror vi at dette må vi kunne ordne opp i selv.

Behov for hjelp eller kartlegging er normal. Noen ganger trenger vi en «ekstern» person til å kunne snakke sammen med uten at emosjonene styrer. Av og til trenger vi en annen person som ikke er involvert i vårt liv, til å se saken fra et annet perspektiv og bidra til bedre innsikt og ny forståelse. Å finne løsninger og endre på noe, er ikke bestandig like enkelt uten veileder. Veiledning er et helt vanlig tjenestetilbud på lik linje med andre tjenester.

4. Hvorfor er vi mennesker egentlig skeptiske?

Vi mennesker er redde for å bli manipulert. Noen tenker at veilederen kun ser på deg og allerede vet alt om deg. Slik er det ikke. For noen er det også uvant å snakke om egne følelser, andre føler seg dumme. Derfor sier de kanskje: Jeg trenger ingen veiledning. Hva skal det fører til?

Det er viktig å vite at veilederen ikke har som oppgave å analysere deg/ dere som person eller deres opptreden. Dere blir ikke påtvunget noe, og det er dere som velger temaene. Veilederen bidrar med kunnskap og nye tanker og skal hjelpe dere med oppklaring og bedre forståelse, en vurdering av egen situasjon og eget ståsted og skal bidra til å finne gode løsninger.

Vær velkommen hos mirimodis!