LES MER

Mirimodis ønsker å informere om nettsider som kan være relevante for andre. Ansvar for innholdet på disse sidene ligger hos drivere av nettsidene.

Lenker

Grenland Familiekontor: https://familieliv.no/

Råd til foreldre: https://www.bufdir.no/Foreldrehverdag/

Brudd/ skillsmisse: https://www.skilsmisse.net/separasjonen.html

https://psykologtidsskriftet.no/fagessay/2014/12/hjemlos 


Bildene på hovedsiden er hentet på www.pixabay.com

Teknisk tilrettelegging og trykk av mirimodis-brosjyrer, visittkort, skilt: www.ibexmedia.de