«Familielivet er som en sal med de fineste akustiske proporsjoner. Barna som vokser opp der, hører ikke bare hva foreldrene sier (etter hvert overhører de selvfølgelig en hel del), de hører også intensjonene, holdningene bak ordene.» – Thornton Wilder

Alle generasjoner er forskjellige, formet av veien de går og irrgangene de også gikk.                                                                                Daniel Cohn-Bendit
 

Familielivet betyr relasjoner på tvers av generasjoner. Samlivet med partner, barn og kanskje øvrige familiemedlemmer preges av gleder og sorger, av spenning og hverdag. Det er mange forventninger knyttet til dette `livsprosjektet familie`, og forventningene gjelder både hverandre og felleslivet. I tillegg har også alle familiemedlemmer sine individuelle behov, sine ønsker og drømmer som skal dekkes og oppfylles.

Forskjellige og kanskje motstridene tanker og intensjoner bidrar til at det ikke bestandig er like enkelt å få samspillet til å fungere perfekt og på en slik måte at alle blir fornøyde. Ikke rart det er vanskelig, kan man si, hvis man tenker på at den største utfordringen er selve dialogen. Vi mennesker er ikke alltid like flinke med alle sider i kommunikasjonen og vi bruker for lite tid til å kommunisere tydelig med hverandre.

For de voksne betyr familielivet at de har et stort ansvar å bære. For barna er familielivet en læringsarena de trenger i sin utvikling, med mulighet til å utfolde seg i trygge rammer. Grensesetting og konsekvens er stikkord når det gjelder oppdragelse, uten dette får ikke barna de tydelige rammene de trenger.

Endringer i livet til noen familier fører til at familien deles og at foreldrene nå må samarbeide med utgangspunkt i to hjem. Avstanden kan gjøre livet lettere på en måte, kommunikasjonen derimot må fortsette. Det blir enda viktigere enn før å føre en god dialog, for alles del.

Utfordringer er det altså mange av, og for å holde styr på disse, kan det være godt å snakke sammen med en veileder i en nøytral setting om nettopp dette med kommunikasjon, oppdragelse og grensesetting eller om samarbeid for foreldre med delt omsorg.

Ta kontakt med mirimodis. Tilbud for foreldre og familier finner du i menyen under mirimodis-tilbud. Du kan også lese mer om tilbudene ved å klikke på bilderekken på hovedsiden.