«Ekteskap går sjelden stille i stykker. Når ekteskap sprekker, blir det bråk. Hvorfor klarer vi ikke å skilles ordentlig?» – Ildikó von Kürthy

Selv om det å bryte et samlivsforhold, har blitt normalt, finnes det ingen kultur for å skille lag.
Å tro på myten om en intakt familie er ikke lenger mulig, brudd og patchwork-familier er en del av vårt moderne liv. Allikevel føler vi oss såret og har skyldfølelser når bruddet skjer, og begge disse følelsene uttrykker vi som oftest gjennom sinne. Det er lettere å leve med sinne enn med smerte og skyld. Men sinne kan aldri være erstatning for sorgen, og begynner man å nedvurdere sin ekspartner, nedvurderer man også en del av sitt eget liv. I tillegg sårer man barna eller setter dem i den umulige situasjonen at de skal ta parti. Ikke sjelden føler barna ansvar for å ha bidratt til bruddet, og de har skyldfølelser i tillegg til at de opplever stor sorg.

Et brudd er ikke et feiltrinn i livet eller et nederlag, men et signal, en trist endring i livets lykke. At det kan skje, må vi akseptere. Også at begge parter har sin del i situasjonen.

De som virkelig har det vanskelig, er barna. Plutselig må de høre hvor forferdelig mamma og pappa synes den andre forelder er. Men barna er glad i begge, og de liker ikke den sinnefølelsen de voksne gir uttrykk for. De har mer enn nok å bære på sorgen de selv føler.

Dette må de voksne tenke på. For å gjøre det lettere for barna, er det å finne løsninger for hvordan man kan snakke ordentlig sammen eller omtaler hverandre en viktig del av bruddprosessen.

Det er ikke enkelt på grunn av de mange følelsene alle parter sliter med. Med hjelp av en veileder kan prosessen gjøres lettere og mer forsonlig.
Å forklare situasjonen sammen for barna, å markere bruddet og å snakke med barna om framtida, er noe som kan forberedes sammen eller gjøres sammen i veiledningstimene. Hvordan dere skal kunne samarbeide som forelder selv om dere ikke lenger samspiller godt som par, er noe dere lettere kan finne ut av sammen med en nøytral tredjeperson.
Mirimodis tilbyr bistand under hele bruddprosessen, fra avgjørelsen om å bryte forholdet og å sette ord på det, til selve gjennomføringen.
Tilbud for parsamtaler finner du under mirimodis-tilbud i menyen.