The secret of change is to focus all your energy, not on fighting the old, but on building the new. –  Sokrates

I samspill mellom mennesker oppstår det konflikter, og dette er normalt. Menneskelig kommunikasjon har sine små feller, og selv i situasjoner hvor alle opplever de samme hendelsene, kan vår tolkning av disse være så forskjellig, at uenigheten fører til en konflikt.

Når konflikten oppstår, prøver de fleste å begrense den og komme seg ut av tvisten. Dette er ikke like lett for alle. Litt avhengig av personligheten reagerer vi forskjellig og blir mer eller mindre aggressiv.
Som regel håndterer de fleste av oss mindre konflikter bra, slik at de kan løses. Først når en konflikt mellom to eller flere personer eskalerer eller vedvarer over lang tid, blir situasjonen så vanskelig at partene ikke kan løse den alene. Aggressive eller fastlåste konflikter kan gå utover helsa, og de tar fra oss mye livsglede og energi.

Tvister eller konflikter mellom partnere, familiemedlemmer, venner, arbeidskolleger og naboer kan vi ikke ignorere fordi vi i nære relasjoner stadig blir minnet på situasjonen. Det «ulmer» så å si under overflaten og berører våre følelser, slik at partene ikke lenger kan snakke sammen fornuftig og uten å blande inn emosjonene.

En nøytral veileder kan ved en konflikt hjelpe til med å finne løsninger på vei ut av en uholdbar situasjon.

For mer informasjon, klikk på flere av bildene i samme rekke på hovedsiden. Du finner mirimodis-tilbud i menyen. Mirimodis tilbyr samtaler for både enkeltpersoner som trenger råd, for familier eller andre parter som ikke lenger kan «snakke» ordentlig sammen, og for medarbeidere i en bedrift.

Ikke vent og tro at konflikten med tida løser seg opp av seg selv. Som regel vil den isteden låse seg mer og mer. Oppsøk hjelp til å komme i dialog igjen.

Konflikter oppstår sammen og må derfor løses SAMMEN.