Den som venter på en anledning, taper tid. – Giordano Bruno

 

Særlig i de nære relasjoner oppstår det gjerne konflikter. Mange følelser er innblandet når vi er uenige med mennesker som vi er glad i og kjenner godt. Våre forventninger til hverandre forsterker våre følelsesladde tanker. Ikke bare uenighet fører til en konflikt, andre grunner kan være at vi føler oss forbigått, motarbeidet eller respektløst behandlet.

Det kan være søsken som ikke (lenger) snakker bra sammen, voksne barn som lever i konflikt med sine foreldre eller partnere som ikke går overens med sine svigerforeldre. Også steforeldre og stebarn kan oppleve et konfliktfullt samspill.

Men ingen konflikt er for liten, ingen for stor til å bli endret. I de fleste tilfeller kan situasjonen løses. I de tilfeller der dette ikke er mulig, kan man finne løsninger på å leve med en uenighet uten at den må ødelegge for hele relasjonen.

Mange ganger er det viktig at en konfliktsituasjon løses rask. Det gjelder særlig når konflikten berører barn, for barn har lett for å utvikle skyldfølelser eller ansvarsfølelser og de opplever redsel.

Foreldre tenker veldig ofte at barna deres ikke får med seg konflikter og ubalanse i parrelasjonen. Særlig småbarn, tror mange, kan «skånes» ved å snakke lavere eller å flytte konflikten og kranglingen til rommet ved siden av. Dette er en feil antakelse, noe som er bekreftet gjennom forskning. Barn sanser skurringer og anspenthet mellom foreldre selv om de ikke hører eller forstår det som sies, og dette gjelder allerede for spedbarn.

Ikke vent til konflikten har ødelagt for mye eller begynner å berøre flere. Samtaler med en nøytral veileder kan hjelpe dere med å se løsninger og komme videre og ut av situasjonen.

For tilbud om hjelp til konfliktløsning se i menyen under mirimodis-tilbud.


Enhver sak har to sider. – Protagoras