Some people feel the rain, others just get wet. Bob Marley

 

Mennesker er forskjellige, vi har alle våre særpreg og personlige egenskaper. Hvor mye andre setter pris på disse, kan variere. Allikevel må vi komme overens på en arbeidsplass, og vi må jobbe mer eller mindre tett sammen.

En grobunn for konflikter, og det er normalt når vi ikke egentlig kan velge hvem vi vil samarbeide med. Som regel tilpasser vi oss hverandre, slik at samspillet fungerer (noenlunde) bra.

Men noen ganger blir det ubalanse mellom personlighetene eller uenigheten blir så stor at det oppstår konflikter. Hvis samtaler eller endringer i arbeidssituasjonen ikke fører partene ut av en konflikt og stemningen på arbeidsplassen forblir konfliktfullt over tid, er assistanse utenfra en mulighet.

En veileder som er uten tilknytting til bedriften, er i en nøytral posisjon og kan ut fra den hjelpe partene fram til en løsning. Det kreves som regel et bidrag fra alle involverte personer, og dette er lettere å få til når emosjonene i en samtale styres.

Mirimodis kan bidra med konfliktløsning mellom ansatte på arbeidsplassen, enten i form av veiledning for enkelte eller gjennom gruppeveiledning.

For tilbud angående hjelp til konfliktløsning eller andre tilbud for bedrifter, se mirimodis-tilbud. Du kan også lese mer ved å klikke på bilderekken på hovedsiden.