«Vi vandrer alle i mørket. Noen fordi de ikke ser med øyene, noen fordi de ikke ser med tankene. De fleste av oss fordi vi ikke ser hverandre.» –  Erling Stordahl

 

Når foreldre skiller lag, er det som oftest barna som lider mest. De har det ikke bra fordi de nesten alltid ønsker at foreldrene skal bo sammen og fordi barna er like glad i begge foreldre. De lider stille for seg selv – for hvem av foreldrene skulle de snakke med – og de lider stille fordi de er lojale.

Hvis foreldrene ikke samarbeider bra eller kanskje ikke en gang snakker sammen, blir situasjonen enda verre for barna. Snakker de voksne i tillegg stygt om hverandre, enten direkte eller indirekte, blir det nærmest uutholdelig for dem. Barna prøver som sagt, å være lojale og de prøver å støtte foreldrene på den måten at de forteller det de tror de voksne ønsker å høre. Slik kan de finne på å dikte opp noe som ikke er helt sant, og det kan godt handle om stygge ting. Dette skjer som regel for å bekrefte det synet de voksne har om hverandre.

Godt foreldresamarbeid er derfor viktig, både for barna, men også for de voksne selv. En vanskelig utgangssituasjon blir lettere å leve med for alle hvis samarbeidet mellom foreldrene fungerer.

Å få til dette, kan i en del tilfeller være en utfordring for de voksne. Det er mange ulike følelser blandet opp i situasjonen, og det kan være alvorlige grunner til at partene har skilt lag. Men selv i vanskelige relasjoner er det best for alle parter om foreldresamarbeidet fungerer, særlig fordi barna vil ha det bedre.

Bevisst å skille rollene er ikke bestandig enkelt å få til aleine. Det kan derfor være til hjelp å kunne møtes på et nøytralt sted og få styring på samtalen. En veileder er nøytral i forhold til partene og i forhold til situasjonen, og sammen er det mulig å finne løsninger for et foreldresamarbeid som fungerer godt.

Tilbud finner du under mirimodis-tilbud for foreldre og familier.

«Samarbeid staves med to bokstaver: VI» – G.M.Verity