«Den beste veien til bedre svar er å begynne å stille bedre spørsmål.» Anthony Robbins, amerik. coach

Mennesker kommuniserer sjeldent helt tydelig med hverandre. Kommunikasjonen blir styrt av fornuft eller hjerte, argumenter eller følelser og den har mange nyanser. Jeg har «vondt i hodet» kan være en diffus beskrivelse av smerter, men er helt klart mindre følelsesmessig enn setningen «jeg elsker deg», et utsagn som er knyttet sammen med en mengde uuttalte løfter og forventninger som kjærlighet, begjær, hengivenhet, omsorg, trofasthet og oppriktighet. De underliggende løftene er ikke enhetlige, de har sitt opphav til dels i samfunnets koder og delvis i det vi har sett og lært av våre foreldre, og de er dermed høyst individuelle og variable.

Kommunikasjon har som mål å utveksle behov og forventninger. Dessverre tror vi ofte at den andre deler våre forventninger og skjønner våre individuelle behov. Det siste er nærmest umulig, tatt i betraktning at det er kun oss selv som virkelig vet hvordan vi «tikker».

Så hvordan skal din partner forstå det du vil og har planer om, uten at du forteller om det? Og skulle du prøve å fortelle, risikerer du til og med å bli misforstått. For kommunikasjonen har mange feller. Den påvirkes av vår forståelse av verden, av våre erfaringer og våre tanker, alt sammen høyst særegne konstruksjoner. Mine bilder og ord er ikke lik dine bilder og ord, selv om de har sitt opphav i felles språkkoder.

Det som må til, er gode forklaringer. Men som sagt, ikke nok med det siden det også er så lett å forstå feil. Det som kommunikasjonen i en parrelasjon i hovedsak har bruk for, er spørsmål. Uten (etter-)spørsmål ingen mulighet for god forståelse og godt samspill. Kommunikasjonen lever av spørsmål og svar. Et godt parforhold trenger de gode spørsmålene.

Tar dere en felles opprydding i deres kommunikasjonsmåter, er dere mer sikre på at dere forstår og samspiller bedre over tid. Det blir særlig viktig når egne ønsker og tanker endrer seg eller når nye familiemedlemmer etter hvert duker opp og øker behovet for forståelse og godt samspill.

Se tilbud for par under mirimodis-tilbud i menyen.

Et par trenger ideelt sett tre liv; et for ham, et for henne og et for de to sammen. – Jaqueline Bisset