«Vi må ofte begynne på nytt, men bare sjelden helt fra starten av.» – Ernst Ferstl

 

 

Det er ikke uvanlig at par som har levd sammen i flere tiår, tenker på å skille lag når det siste barnet har flyttet ut av huset. Paret kan ikke lenger definere seg kun gjennom foreldrerollen. Begge har samarbeidet mer eller mindre godt om barneoppdragelse og i tidsperioden med ungdomsopprør, og de har levd opp til sine roller som mor og far. Det siste har som regel skjedd på bekostning av parrelasjonen og alenetid for paret.

Familielivet har vært det store fellesprosjektet med barnas vel og framtid som felles mål. Når disse nå har forlatt redet, blir det merkelig stille og tomt. Hele familien samles bare en gang iblant og foreldresamarbeid er et tilbakelagt prosjekt. Livet må fylles med nytt innhold, paret må se etter nye felles mål. Det er øyeblikket for å minnes tiden før barna ble født og de drømmene begge hadde.

Hvis paret bare fortsetter å leve hverdagen uten å ta opp «veien videre» som tema, er det sannsynlig at misnøyen sprer seg.

Bli klar over dine egne og den andres ønsker for framtida. Finn ut om parets videre vei.

Tilbud om samtaler for par finner du under mirimodis-tilbud.