Først da jeg så ham annerledes, kunne han bli en annen.   – Franka Hofmann

 
 

Det kan være flere grunner til at parforholdet blir utsatt for en krise, alt fra rutine og kjedsomhet, tidspress og krangling, udekkete behov hos en eller begge til sykdom, sjalusi, utroskap, vold eller rusmisbruk.

Ikke sjelden begynner det å gå tungt når barna er små og krever ekstra mye oppmerksomhet. Tidsklemma presser til. Konsekvensen er at kommunikasjonen preges av utålmodighet, misforståelse og skyldfordeling eller at den til tider stopper helt opp.

Felles for par i krise er at paret deler lite tid sammen, at sexlysten uteblir, samtalene stilner og at man slutter å lytte.

At samlivet ikke fungerer, er ikke alltid lett å innrømme for seg selv og andre, og mange fortsetter slik over tid i troen om at det kommer til å gå over. Det er heller sjelden dette skjer fordi situasjonen har blitt skapt over tid.

Sats på å gjøre noe for å komme i en bedre dialog igjen, og på en ny måte. Sats på det som forbinder dere istedenfor å ha fokus på det som skiller.
Sammen med en nøytral veileder er det lettere å komme seg ut av en parkrise. Litt avhengig av alvorlighetsgraden trenges det mellom 3 og 12 timer til dette.

Tilbud om samtaler for par finner du under mirimodis-tilbud i menyen.